skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình U

STTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VAT
1Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m642.311.818499.90113.000549.892
2Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m651.5411.818609.10013.000670.010
3Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m662.411.818737.44313.000811.188
4Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m673.811.818872.16813.000959.385
5Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m12232.211.8182.744.14013.0003.018.554
6Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m1217411.8182.056.33213.0002.261.965
7Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m12208.811.8182.467.59813.0002.714.358
8Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m12220.811.8182.609.41413.0002.870.356
9Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m1233011.8183.899.94013.0004.289.934
10Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m1241411.8184.892.65213.0005.381.917
11Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m1270811.8188.367.14413.0009.203.858