skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình H

 

STTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VAT
1Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m12206.411.8182.439.23513.0002.683.159
2Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m12285.611.8183.375.22113.0003.712.743
3Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m1237811.8184.467.20413.0004.913.924
4Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m12484.811.8185.729.36613.0006.302.303
5Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m12598.811.8187.076.61813.0007.784.280
6Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m12868.811.81810.267.47813.00011.294.226
7Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m12112811.81813.330.70413.00014.663.774
8Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m12956.411.81811.302.73513.00012.433.009
9Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m12164411.81819.428.79213.00021.371.671
10Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m12206411.81824.392.35213.00026.831.587
11Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m12148811.81817.585.18413.00019.343.702