skip to Main Content

Báo Giá Thép Hình I

STTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VAT
1Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m656.810.909619.63112.000681.594
2Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m66910.909752.72112.000827.993
3Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m1216811.8181.985.42413.0002.183.966
4Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m12367.211.8184.339.57013.0004.773.527
5Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m12255.611.8183.020.68113.0003.322.749
6Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m12355.211.8184.197.75413.0004.617.529
7Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m12681.611.8188.055.14913.0008.860.664
8Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m12440.411.8185.204.64713.0005.725.112
9Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m12595.211.8187.034.07413.0007.737.481
10Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m12128411.81815.174.31213.00016.691.743
11Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m1279211.8189.359.85613.00010.295.842
12Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m1291211.81810.778.01613.00011.855.818
13Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m12136811.81816.167.02413.00017.783.726